Persondatapolitik

Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK HOS ØKONOMI BYHAURITZ

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Økonomi byHauritz.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre den service og rådgivning som vi udfører.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Økonomi byHauritz indsamler og behandler ovenstående persondata, når du foretager dig følgende:
- Benytter vores kontaktformular

Til brug for rådgivning, vil du derudover blive bedt om at indlevere fx pas og sygesikring, årsopgørelse, lønsedler, regnskab, pensionsinfo mv., hvilket er yderligere beskrevet i Forretningsgangen samt dokumentet God Skik for Økonomi byHauritz, som også findes på hjemmesiden.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og telefonnummer indhenter vi for at kunne kontakte dig for aftale af videre rådgivningsforløb. Din e-mailadresse indhenter vi for efterfølgende at kunne kontakte dig, og indhente øvrige data til brug for rådgivning.

Dine oplysninger vil blive slettet op til 12 måneder efter du har modtaget din ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos simply.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i simply.coms datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til kontakt@byhauritz.dk.

Er du klar til det næste skridt?

Lad os aftale et tidspunkt for en indledende snak

Book gratis opkald eller online møde